הכנסת כלה (למשפחה מאנ"ש)

מצטרפים לקריאת הרב ירוסלבסקי שליט"א

מסייעים לאברך ת"ח שעומד להשיא את ביתו ונמצא במצב כלכלי קשה מאוד עקב חובות וכו'

הסליקה באמצעות קרנות גמ"ח כולל חב"ד צפת