תקנון האתר

פרטי בית העסק / עמותה
התשלום / תרומה ינתנו לטובת:
כולל חב"ד צפת (ע"ר)
ח.פ: 580160109
כתובת: ת.ד. 6194, צפת


תמיכה טכנית
בכל נושא הנוגע לדף תשלום, ניתן לפנות לשרות בטלפון 04-6999696 שלוחה 1 או במייל [email protected]


מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה
תשלום/תרומות ניתנות לביטול בתוך 24 שעות ממועד ביצועם. יש לפנות אל בתי העסק בכתב עם בקשת הביטול, בצירוף 4 ספרות אחרונות + שם תורם + תאריך ושעת ביצוע העסקה.
במקרה של רכישת מוצר/שרות שלא סופקו ע"י בית העסק, הלקוח זכאי לקבל את כספו בחזרה.
בית העסק פועל בכפוף למדיניות החזרת המוצרים לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.


אחריות החברה ואספקת המוצרים
בית העסק והנהלת האתר לא יהיו אחראיים ולא ישאו בכל נזק ישיר או עקיף באשר הוא.
בית העסק מתחייב לספק את המוצרים במסגרת זמן ההספקה שהובטח במעמד המכירה.
בית העסק אינו אחראי לעיכובים באספקת מוצרים כתוצאה מאירועים שאינו בשליטתו.
בית העסק יעביר קבלה / חשבונית לאחר התשלום ע"פ הוראות מס הכנסה.


הגבלת פרטיות
בית העסק פועלת להגנת ולשמירת פרטיך ופרטי האשראי שלכם. פרטים אלה נשמרים בצורה מאובטחת בהתאם לתקן PCI . פרטיכם ופרטי האשראי לא יועברו לצד ג'.