פותחים שנה ב'כתפיים' - כולל חבד

פותחים שנה ב'כתפיים'

לתרומה