"פרויקט כתפיים" - לצעוד עם כתפיים רחבות

פרויקט "כתפיים" של כולל חב"ד צפת לצדקת רבי מאיר בעל הנס הינו עוד פרויקט אדיר ומוצלח התואם לחזון הארגון לא רק לספק צרכי קיום בסייסים לאוכלוסייה הנזקקת, כי אם להקנות את הכלים לגידול וחינוך נכונים אשר יוציאו את האוכלוסייה מן הצורך - בכלל - להצטרך בעתיד."פרויקט כתפיים" הינו פרויקט חינוכי המקנה לילדים שנבחרו בידי גורמי חינוך רשמיים, זכות לחונך/ת אישיים המלווים את הילדים לאחר שעות בית הספר ואף מעבר לכך, כגורם - חברי - המלווה לחיים את הילדים בהתמודדותם היומית הבלתי פשוטה.

כחלק מפעילות הליווי - ישנה עזרה לימודית ותורנית, שיעורי בית, הכנה למבחנים, שיחות וייעוץ אישיים ובנוסף גם פעילויות הווי וכיף, טיולים, בריכה ומשחק. כמו כן לעיתים רבות הקשר חורג מהיקף השעות המוקצב אודות למסירותם הראויה להערכה של החונכים ואף מארחים את הילדים בשבתות וחגים.

קשר חברי - לימודי זה - נותן את פירותיו בהצלחה במניעת הנשירה הלימודית ועד להצלחה חיובית בלימודים, בחברה ובשיפור איכות החיים של הילדים המתלווים.
הנהלת הכולל רואה בפרויקט חשיבות רבה ומשקיעה משאבים רבים ותקציבים רבים שיהיו לחונכים הן את התמריצים והן את כל המשאבים הדידקטיים להצלחתם.

הפרויקט מביא להצלחה, לשמחה והזדמנות חדשה לאוכלוסייה שאלמלא פרויקט זה היו מוותרים עליה. השתתפו עמנו במיזם החסד החינוכי - ותנו לנו לתת להם תקווה ואת התנופה החינוכית.

בתרומתך אתה שותף ב:

פרויקט כתפיים

הענקת ביטחון ותחושה אישית לילדים עם קשיים

פרויקט כתפיים

קידום לימוד תורני לילידי ישראל

פרויקט כתפיים

עזרה לילדים עם קשיי הסתגלות בחברה

פרויקט כתפיים

מניעת נשירה סמויה וגלויה